رزومه

فعالیت ها و دستاورد ها

1390 – فعلی

متخصص گوش و حلق و بینی.

کلینیک امام علی.

در حال حاضر به عنوان متخصص گوش و حلق و بینی در کلینیک امام علی مشغول به کار هستم.

1389 – فعلی

جراح گوش و حلق و بینی و سر و گردن.

کلینیک امام علی.

معاینه و انواع جراحی گوش و حلق و بینی به همراه سر و گردن نیز از دیگر فعالیت های ما می باشد.

1389 – فعلی

جراح زیبایی بینی.

کلینیک امام علی.

از سال 1389 و پس از اخذ مدرک تخصص،جراحی زیبایی بینی نیز به فعالیت های من اضافه شد.

تحصیلات

1389

تخصص

دانشگاه شهید صدوقی یزد

اخذ مدرک تخصص و فارغ التحصیلی از دانشگاه شهید صدوقی یزد.

1382

پزشکی

دانشگاه شهید صدوقی یزد

سال 1382 ، اخذ مدرک پزشکی و فارغ التحصیلی از دانشگاه شهید صدوقی یزد.

دریافت رزومه من

جراح زیبایی بینی

جراح گوش و حلق و بینی و سر و گردن

متخصص گوش و حلق و بینی